HVC onderzoekt aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

HVC gaat de potentie voor aardwarmte in de IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gedetailleerd in kaart brengen.

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

De realisatie van een warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. In de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen wordt de haalbaarheid van een regionaal warmtenet al enige jaren onderzocht. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen. Naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron kan het warmtenet ook worden gevoed met aardwarmte van de bestaande bron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook worden de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en riothermie onderzocht.

HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe deze op veilige en verantwoorde wijze benutten kan worden voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de IJmond-gemeenten aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

foto: © Roland Betzl | Dreamstime.com

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!