10 miljoen euro subsidie voor energiebesparing historische woningen

Bezitters van een woning die de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor 10 miljoen euro vrijgemaakt.

Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten.

Het is vaak ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn daar geen optie. Monumenten hebben een eigen, creatieve aanpak nodig. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen.

‘Met deze investering maken we het voor bezitters van monumentale woningen aantrekkelijk om energie te besparen en zodoende het klimaat te ontzien. Restauratie draagt dan niet alleen bij aan behoud van het erfgoed maar ook aan behoud van de leefbaarheid van ons land’, aldus minister Bussemaker.

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Jaarlijks is circa 30 miljoen euro beschikbaar voor bezitters van monumentale woningen. Daar komt nu eenmalig 10 miljoen euro bij voor energiebesparing. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen, waarvan de opbrengsten weer terugvloeien in het fonds. Vanaf 1 juni 2017 kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!