100 procent duurzame warmte- en koudevoorziening voor bestaande gebouwen Arnhem

6 partijen hebben een intentieverklaring ondertekend voor een haalbaarheidsonderzoek van een 100 procent duurzame warmte- en koudevoorziening voor bestaande gebouwen in de wijk Vredenburg in Arnhem.

Een nieuw concept: een op afstand geplaatst collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater. Daarmee is het mogelijk om duurzame warmte en koude te leveren op plekken waar een boringvrije zone is. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed zijn de eerste afnemers. ENGIE, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit en zijn investeerder en/of exploitant voor de ontwikkeling en het beheer van het bodemenergiesysteem en de warmtewinning uit gemaal Vredenburg.

Het project is gericht op het leveren van warmte en koude via een WKO-systeem aan de afnemers Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het kantoorpand Belastingdienst) en Rijsterborgh Vastgoed (eigenaar van het kantoorpand Rijnpoort) aan de Groningensingel in de wijk Vredenburg. In deze wijk kunnen voor panden geen WKO-systemen worden aangelegd omdat de wijk is gelegen in de boringvrije zone van het lokale grondwaterwinbedrijf, dat het grondwater ter plaatse onttrekt ten behoeve van de productie van drinkwater. Met behulp van een zogenaamd smart poldergemaal en een collectief WKO-systeem dat net buiten de boringvrije zone wordt geplaatst kan dit collectief systeem optimaal worden ingezet voor de energievoorziening van alle aangesloten panden en kan verdere verduurzaming van het gebied gewaarborgd worden.

ENGIE, Alliander DGO, Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit. In het najaar van 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend en kan een besluit worden genomen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!