15,4 miljoen euro subsidie voor groenewarmteprojecten België

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelt 15,4 miljoen euro beschikbaar voor groenewarmteprojecten. Bedrijven en andere instellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie.

De vermogensgrens voor diepe geothermie is verlaagd van 5 megawatt naar 1 megawatt, waardoor ook kleinere projecten in aanmerking komen. De laatste ‘call groene warmte’ dateert van een jaar geleden. Toen kregen 13 projecten rond groene warmte en benutting van restwarmte samen 7,2 miljoen euro investeringssteun.

Van 19 februari tot 31 maart kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen voor een nieuwe oproep. Voor biomassa-installaties vanaf 1 megawatt vermogen én biomethaaninstallaties is er telkens 1 miljoen euro gereserveerd. Projecten die restwarmte uitkoppelen en gebruiken kunnen aanspraak maken op in totaal 7,36 miljoen euro. Voor diepe geothermie is 6 miljoen euro gereserveerd. Voor projecten rond diepe geothermie wordt de vermogensgrens verlaagd van 5 megawatt naar 1 megawatt. Zo wil Tommelein ook kleinere projecten aanmoedigen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!