180 partijen ondertekenen het Nationaal Grondstoffenakkoord

In Den Haag hebben 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan.

Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 100 procent recyclebaar plastic te gebruiken voor zijn verpakkingen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, innovatieve start-ups, financiële instellingen, de vakbeweging en milieuorganisaties hebben hun handtekening gezet onder de afspraken. Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!