4 miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf

Om duurzame innovaties te stimuleren, komt 4 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van energie en chemie, agri en food, tuinbouw, water en logistiek.

Zij kunnen subsidie aanvragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Vanaf 11 april 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor innovatie-adviesprojecten (50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 10.000 euro) en voor haalbaarheidsprojecten (40 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van  25.000 euro). Vanaf 3 juli 2017 kan ook subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (35 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van  200.000 euro). (foto: Biopack)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!