4 miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf

Om duurzame innovaties te stimuleren, komt 4 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek.

De ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland: ‘Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van ons MKB. Door als provincie een concrete bijdrage te leveren in de ontwikkeling van idee naar werkend prototype, stellen wij ondernemers in staat hierin te investeren én om de benodigde verdere financiering te krijgen.’

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek : ‘Deze regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in de bedrijfstakken Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Ik wil benadrukken dat de provincie er vanuit haar duurzame ambities voor kiest, om alleen te investeren in innovaties die bijdragen aan duurzame (energie-)innovaties.’

Er kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd. Voor innovatie-adviesprojecten (50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 10.000 euro) en voor haalbaarheidsprojecten (40 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van  25.000 euro) kan dat vanaf 11 april 2017.

Vanaf 3 juli 2017 kan ook subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (35 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 200.000 euro). (foto: Peeze)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!