4 miljoen euro voor klimaatinspanningen Vlaamse landbouwers

De Vlaamse regering gaat 2 klimaatregelen in de landbouw realiseren, hiervoor wordt 4.000.000 euro uitgetrokken. De landbouwsector schaarde zich eind 2016 tijdens de Vlaamse klimaattop achter het klimaat- en energiepact.

Een aantal op de markt beschikbare technologieën zijn gescreend op hun mitigerend klimaateffect. Minister Joke Schauvliege stelt 3,6 miljoen euro beschikbaar voor landbouwers die willen investeren in onder andere warmterecuperatiesystemen, led-verlichting, energieschermen. De overige 0,4 miljoen euro zijn bestemd voor individuele begeleiding van landbouwers en themawerking rond energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Als verantwoordelijke sector voor 8 procent van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen is de landbouwsector tijdens de klimaattop verschillende verbintenissen aangegaan. Voorgaande jaren is de land- en tuinbouwsector erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent te reduceren, maar er zullen meer inspanningen geleverd moeten worden.

Ondernemers met investeringsprojecten die zich richten op milieu, energie of klimaat komen in aanmerking voor subsidie via het Vlaams Landbouwinvesteringfonds (VLIF). Er is een uitgebreide screening gedaan van de investeringsmogelijkheden met mitigerend klimaateffect die momenteel beschikbaar zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!