5000ste duurzaamheidslening verleend door provincie Limburg

De provincie Limburg heeft sinds de start van de regeling (sinds ongeveer de afgelopen 2 jaar)  5000 duurzaamheidsleningen verstrekt. Dit is een mijlpaal in de weg naar de verduurzaming van Limburg.

De regeling is inmiddels uitgebreid en gaat verder onder de naam ‘Duurzaam Thuis’. Eigenaar-bewoners en huurders kunnen nu niet alleen een lening krijgen voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing en duurzame energieopwekking, maar ook voor maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen of voor het verwijderen van asbest. Deze regeling is een samenvoeging van de stimuleringsregeling levensloopbestendigheid en de duurzaamheidslening, waarvan er inmiddels dus 5.000 zijn verstrekt.

Gedeputeerde Daan Prevoo: ‘Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro aan verstrekte leningen. Hiermee is bijna 120.000 gigajoule energie opgewekt, ruim 10.000 ton CO2 bespaard en circa 190 werkplekken aan werkgelegenheid gecreëerd. Een enorme versnelling ten opzichte van de afgelopen jaren. Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen zijn maatschappelijke ambities die investeringen vergen. Daarbij kunnen Limburgers vanaf heden nóg meer ondersteuning krijgen.’

Duurzaamheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het aanbrengen van gevel- of dakisolatie. Levensloopbestendigheid betreft woningaanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zoals het vergroten van de deurbreedte, verwijderen van drempels  of zelfs het realiseren van een mantelzorgwoning op het eigen perceel. Ook de kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden als het gaat om voorbereidende maatregelen om levensloop- en/of duurzame maatregelen te treffen. Provincie Limburg heeft tot nu toe reeds 73,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de leningen. (foto: Provincie Limburg)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!