64 procent nieuwbouwwoningen krijgt gewoon gasaansluiting

64 procent van alle Nederlandse nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2021 worden opgeleverd, krijgt een gasaansluiting. Concreet gaat het om bijna 150.000 woningen. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Gas is een fossiele verwarmingsbron waar Nederland juist vanaf moet. Slechts 12 procent van de geplande nieuwbouw wordt met zekerheid duurzaam verwarmd. 24 procent van de woningen krijgt een aansluiting op het warmtenet, de duurzaamheid hiervan verschilt en hangt af van de warmtebron.

De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost Nederland jaarlijks 100 miljoen euro. ‘Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Dit is weggegooid geld als we straks gasloos moeten zijn. Beter kunnen we dit bedrag besteden aan het bouwen van all-electric woningen,’ stelt Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu.

In 2035 mag Nederland maximaal 1 miljoen gasaansluitingen tellen om binnen de 2 graden doelstelling te blijven, zoals afgesproken in het Parijs-klimaatakkoord. Dit berekende Natuur & Milieu in haar Energievisie.  Momenteel telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. Alternatieven zijn beschikbaar, zoals all-electric woningen. Ze worden echter nog weinig toegepast, blijkt uit dit onderzoek.

Natuur & Milieu doet een oproep aan het nieuwe kabinet om de gasaansluitplicht uit de Gaswet te schrappen. ‘De aansluitplicht is dweilen met de kraan open. Enerzijds ondertekent Nederland het Parijs-klimaatakkoord waarmee we ons committeren aan het uitfaseren van fossiele bronnen. Anderzijds heeft Nederland een wettelijke verplichting om onze huizen en gebouwen op aardgas, een fossiele bron, aan te sluiten. Die wet moet dus zo snel mogelijk worden aangepast,’ aldus Koek.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!