‘69 procent van Nederlandse kiezers wil verplichting groene energie’

AMSTERDAM – 69 procent van de Nederlandse kiezers wil dat er een verplichting komt in Nederland om groene energie op te wekken.

Windmolens in een veld
©: Wikipedia Commons/Jürgen from Sandesneben

Dit blijkt uit een enquête dat in opdracht van Greenpeace is uitgevoerd door TNS Nipo onder 1.086 kiesgerechtigden.

Ongeveer 70 procent vindt dat EU-lidstaten verplicht moeten worden om meer energie te besparen in de industrie, bij gebouwen en bij het verkeer.

Groene energie is het populairst als gevraagd wordt in welke energievorm geïnvesteerd moet worden.

Meer geld naar zon en wind

Ongeveer driekwart van de ondervraagden in de peiling vindt dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. 45 procent wil ook fors inzetten op energiebesparing.

Een derde wil dat er meer energie wordt geïmporteerd vanuit het buitenland zoals stroom vanuit Noorwegen van waterkrachtcentrales. 15 procent wil investeren in kernenergie, 6 procent in schaliegas en 3 procent in steenkool.

Slechtste prestaties

Greenpeace haalt aan dat Nederland 1 van de slechtste prestaties levert op het gebied van groene energie in Europa.

“Nederlanders willen harde doelen en schone oplossingen om minder afhankelijk te worden van Rusland”, zegt campagneleider van Greenpeace Joris Wijnhoven. “Maar ons kabinet wil zich aan geen van deze duidelijk uitgesproken wensen committeren.”

De Europese Commissie heeft als doelstelling om de Co2-uitstoot met 40 procent te verlagen tegen 2030. Het aandeel schone energie moet zijn gestegen naar 27 procent tegen die tijd en er moet energiebesparing zijn doorgevoerd van 30 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!