7 partijen starten praktijkonderzoek met 10 hybride warmtepompen

Op het Energy Transition Center EnTranCe in Groningen is een praktijkonderzoek gestart dat de prestaties van hybride warmtepompen bekijkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool en TNO in opdracht van een consortium van 7 partijen.

Het onderzoek moet voor consumenten begrijpelijke informatie opleveren over de prestaties van hybride warmtepompen. De resultaten worden komend najaar gepubliceerd. De hybride warmtesystemen worden onder meer getest op energieverbruik, prestaties (red. een goede, snelle en stabiele temperatuurregeling) en geluidsproductie. Ook wordt er gekeken naar de betaalbaarheid (red. de kosten van aanschaf, onderhoud en afschrijving).

Uit een enquête van de Consumentenbond onder 10.000 consumenten blijkt dat een derde van de respondenten overweegt om in de toekomst een hybride warmtepomp aan te schaffen. Dit percentage is hoog, zeker omdat het om nog een relatief onbekende techniek gaat.

De initiatiefnemers voor het praktijkonderzoek naar de prestaties van de hybride warmtepomp zijn de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, Cogas, Enpuls, GasTerra, Gasunie en N-tra in samenwerking met de Hanzehogeschool en TNO. (foto: Nefit)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!