‘80 procent warmte-koudeopslagsystemen bespaart energie’

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft  42 bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslagsystemen, WKO) in zijn beheersgebied geanalyseerd en beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent optimaal functioneert en 60 procent functioneert als verwacht. De overgebleven 20 procent functioneert ondermaats.

ODH bekeek 33 installaties bij kantoren en 9 bij glastuinbouwbedrijven. Ze kregen daarbij hulp van externe consultants. Ze keken vooral naar de werking van het hele bodemenergiesysteem. Bij 80 procent van de 42 onderzochte bodemenergiesystemen is er sprake van energiebesparing. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is dit al een flinke verbetering.

Toch kan de energiebesparing bij de meeste WKO-systemen verbeteren als er meer aandacht is voor beheer. Bij 60 procent van de bekeken systemen is daar nog te weinig aandacht voor. Uit het onderzoek blijkt dat deze gebruikers of beheerders vaak kennis over techniek missen. Daardoor overzien ze niet of de installatie zo goed mogelijk functioneert. Hierdoor mist degene die de energierekening betaalt een stimulans om maatregelen te nemen. Het gaat hen meestal om het klimaatcomfort en om storingen te voorkomen. Energieverbruik is hierbij van ondergeschikt belang.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!