Aandeel groene energie in Nederland stijgt niet hard genoeg

UTRECHT – Het aandeel groene energie in Nederland is met 0,3 procentpunt gestegen van 5,5 procent in 2014 naar 5,8 procent in 2015.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De stijging is te danken aan een toename van de productie van windmolens, zonnepanelen en energieopwekking vanuit de aarde.

Het verbruik van opgewekte energie uit biomassa bleef juist achter. Door dit laatste bleef stijging van het aandeel groene energie nog bescheiden.

Uiteindelijke streven is om in 2020 het aandeel te hebben verhoogd naar 14 procent. Dit betekent dat in de komende 4 jaar het cijfer gemiddeld jaarlijks 2 procentpunten moet stijgen.

Een enorme opgave als wordt nagegaan dat in de laatste 3 jaar het aandeel met gemiddeld 0,36 procentpunt is gestegen. 

 

 

Biomassa

In totaal werd er vorig jaar 118 petajoule hernieuwbare energie verbruikt, een toename van 7 procent vergeleken met een jaar eerder.

Biomassa is nog steeds met bijna 70 procent verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. De totale productie van groene energie uit biomassa steeg met 2 procent.

Grotere toenames werden geregistreerd bij wind, zon en bodemenergie. Gemiddelde nam het energieverbruik uit deze hernieuwbare bronnen met 21 procent toe.

Warmte

Het totale finale energieverbruik (toelichting) in Nederland is vergeleken met 2014 gestegen met bijna 2 procent. Ook hierdoor valt de groei van het aandeel hernieuwbare energie lager uit.

Het verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa voor de productie van warmte is vorig jaar met 7 procent toegenomen.

De stijging was vooral te zien bij warmteketels van bedrijven en bij afvalverbrandingsinstallaties. De uitbreiding van de leveringen aan  stedelijke warmtenetten leverde bij afvalverbrandingsinstallaties een belangrijke bijdrage aan de toename.

Vervoer

Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer is in 2015 ongeveer 10 procent gedaald ten opzichte van 2014, ondanks een toename van de verplichting voor leveranciers van benzine en diesel om hernieuwbare energie te leveren.

Sinds 2015 is het voor brandstofleveranciers mogelijk om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting op een moment dat nog niet zeker is dat deze biobrandstoffen op de Nederlandse markt (toelichting) komen. CBS gaat uit van de daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt.

In 2015 was ongeveer de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, 40 procent voor elektriciteit en ruim 10 procent voor vervoer.

Hekkensluiter

Nederland is bijna één van de hekkensluiters in Europa als het gaat om groene energie. Als de cijfers van 2014 worden vergeleken, was het aandeel duurzame energie alleen in Malta en Luxemburg lager. Verder liggen alleen de Franse

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!