‘ABP blijft fors investeren in klimaatontwrichting’

Pensioenfonds ABP investeerde eind 2016 2 miljard euro méér in de fossiele energiesector dan in 2015. Dat blijkt uit een analyse door deelnemersinitiatief ABP Fossielvrij. De investeringen staan in sterk contrast met de onlangs gepubliceerde resultaten van ABP’s duurzaam beleggingsbeleid.

Chris Roorda, mede-initatiefnemer van ABP Fossielvrij: ‘Heel goed dat het ABP zijn CO2-voetafdruk vermindert dankzij bijvoorbeeld energiebesparing in het vastgoed waarin is belegd. Tegelijkertijd blijkt dat ons pensioenfonds helaas méér is gaan investeren in de kern van het probleem van klimaatverandering: de fossiele-energie-industrie. Door dit soort investeringen blijft de wereld nog decennia vastzitten aan olie, kolen en gas en wordt ontwrichtende opwarming van de aarde onvermijdelijk.’

Zo belegt ABP voor ruim 4 miljard euro in de kolenindustrie – de grootste klimaatvervuiler. Terwijl in Nederland kolencentrales worden gesloten, wordt het pensioengeld geïnvesteerd in grote spelers in de kolenindustrie als Southern Company, Rio Tinto en BHP Billiton. Deze bedrijven hebben volop plannen om nieuwe kolencentrales te bouwen, opgeteld meer dan 50 keer de Nederlandse capaciteit.

ABP Fossielvrij is blij dat het bestuur van ABP de afgelopen 2 jaar stappen vooruit heeft gezet door meer te investeren in duurzame projecten en rekening te houden met de CO2-voetafdruk. Kritiek is er ook op het feit dat ABP niet inziet dat de fossiele-energie-industrie de energietransitie vertraagt. (foto: Shell)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!