Afgelegen eiland in Alaska gaat voor 100 procent over op hernieuwbare stroom

AMSTERDAM – Het afgelegen Amerikaanse eiland Kodiak gaat voor bijna 100 procent over op groene stroom, ruim 5 jaar eerder dan gepland.

Kodiak is een eiland in het zuidwesten van de Amerikaanse staat waar 15.000 mensen wonen. Voor de elektriciteitsvoorziening is het eiland voor het grootste deel, 80 procent, afhankelijk van waterkrachtcentrales.

De overige 20 procent werd opgewekt met geïmporteerde diesel, tegen een jaarlijkse rekening van 7 miljoen dollar. Hoge elektriciteitskosten en klimaatverandering zorgden ervoor dat het bestuur van de Kodiak Electric Association (KEA) voor 2020 het doel stelden om 95 procent van de verbruikte elektriciteit groen op te wekken.

Inmiddels is het eiland ver voor op schema en wordt 99,7 procent van de gebruikte stroom geproduceerd met windmolens en waterkrachtcentrales.

3 windturbines

Er zijn in 2009 3 windturbines met elk een vermogen van 1,5 megawatt geïnstalleerd op het eiland. Verder is het vermogen van een waterkrachtcentrale uitgebreid om meer stabiliteit te brengen aan het energienet.

Om het energienet bijna volledig op groene energie over te zetten werd in 2012 een opslagsysteem van 3 megawatt gebouwd samen met nog eens 3 windmolens. De batterijen zorgen ervoor dat er een 30 tot 90 seconden tijd kan zitten tussen een dalende productie van een windmolen en het starten van de productie bij een waterkrachtcentrale.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!