‘Alleen CO2-uitstoot naar nul brengen niet genoeg’

UTRECHT – Alleen de CO2-uitstoot naar nul brengen om de klimaatdoelen is te halen is niet genoeg. Het is ook nodig om actief CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan.

Dit concluderen wetenschappers Wim Turkenburg, Bert Metz, Leo Meyer en klimaatbureaudirecteur Sible Schöne in een discussienota.

Ze schrijven hierin dat het toepassen van biomassa en de afvang en opslag van CO2 onvermijdelijk is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Juist voor Nederland zijn deze opties onmisbaar als een land met een energie-intensieve industrie, een grote transportsector en maar beperkte mogelijkheden voor hernieuwbare energie.

Risico’s

De opstellers van het rapport halen aan dat om de temperatuurstijging wereldwijd tot maximaal 2 graden te beperken er nog maar 20 keer de jaarlijkse CO2-uitstoot wereldwijd mag voorkomen. Als de temperatuur maar 1,5 keer mag stijgen gaat het om 5 keer de uitstoot.

Om dit te halen is ‘carbon capture and storage’ (CCS) en grootschalige inzet van biomassa onvermijdelijk. De risico’s ervan zijn beheersbaar, denken de wetenschappers, door scherpe eisen aan de duurzaamheid van biomassa en ondergrons opslaan van CO2.

“Ook moeten ze worden gezien in het licht van de grote risico’s die kleven aan het overschrijden van de anderhalf- of tweegradengrens.”

Lees hier het complete rapport 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!