Alleen Frankrijk verder verwijderd van doelstelling hernieuwbare energie

UTRECHT – Alleen Frankrijk presteert slechter dan Nederland in Europees verband op het gebied van hernieuwbare energie.

Dit blijkt uit een vergelijking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland heeft het streven om alle verbruikte energie in 2020 voor 14 procent uit hernieuwbare bronnen te halen. In 2014 stond het aandeel op 5,5 procent, een verschil van 8,5 procentpunt.

Alleen Frankrijk is nog verder verwijderd van de doelstelling groene energie. De Franse regering moet de komende 4 jaar een afstand van 8,7 procentpunt overbruggen. Gemiddeld zitten de Europese landen zo’n 4 procentpunt onder hun doelstelling.

Aardgas

Het CBS wijt het lage aandeel in Nederland onder andere aan het stoken van aardgas in Nederland. In sommige landen wordt hout gestookt voor warmte en hout valt als biomassa onder hernieuwbare energie volgens de berekeningsmethodes.

Verder heeft Nederland ook weinig mogelijkheden voor bijvoorbeeld waterkracht, dat een goedkope stabiele bron van groene stroom kan zijn. Wat ook meespeelt is dat Nederland relatief nog maar weinig steun geeft aan exploitanten van windmolens en zonnepanelen.

Nieuwe windmolens

Onlangs zijn al nieuwe windparken online gekomen die naar verwachting het aandeel duurzaam gaan verhogen. Verder komen er de komende jaren nog honderden nieuwe windmolens bij waarmee een fors deel van de doelstelling gehaald gaat worden.

In Malta en Luxemburg staat het aandeel groene energie nog lager, maar de mogelijkheden zijn daar dan ook nog een stuk beperkter.

Gemiddeld staat het aandeel hernieuwbare energie in de Europese landen op 16 procent. Zweden gaat aan kop met een aandeel van 53 procent. Een derde van de landen heeft de doelstelling al gehaald.

In 2020 moet het gemiddelde aandeel groene energie zijn gestegen naar 20 procent.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!