Alliander verkent open warmtenetten in regio IJmond en Arnhem

Alliander verkent de mogelijkheden van open warmtenetten in Arnhem en in de regio IJmond.

Nederland staat voor  de opgave om in alle wijken te stoppen met het gebruik van aardgas. Dat geldt dus ook voor de circa 1.000 wijken binnen de 149 gemeenten in het verzorgingsgebied van Alliander. Een open warmtenet is volgens de netbeheerder een van de alternatieven voor aardgas. Open betekent dat meerdere aanbieders gebruik kunnen maken van de infrastructuur, zodat bewoners zelf kunnen kiezen wie hun leverancier is.

In de regio IJmond is de samenwerking tussen Alliander, HVC en gemeenten bekrachtigd om samen de mogelijkheden van het gebruik van industriële restwarmte en geothermische warmte te verkennen.

Onderzoek toont aan dat industriële warmte in de regio IJmond geschikt is om circa 10.000 woningen te verwarmen. Om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen hebben Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan HVC en Alliander gevraagd een verkenning uit te voeren. Komende maanden verkennen de partijen, samen met woningbouwcorporaties en bedrijven, de realisatiemogelijkheden. Belangrijke partners daarbij zijn Tata Steel voor de restwarmte en Floricultura voor de levering van geothermische warmte.

Het idee in Arnhem is om een lokaal open warmtenet in Arnhem-Noord te realiseren. In de toekomst kunnen meerdere aanbieders gebruikmaken van de infrastructuur zoals Burgers’ Zoo en ziekenhuis Rijnstate. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling wordt dan beheerder van het warmtenet.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!