Bareau introduceert nieuwe technologie voor groengasproductie

Bareau heeft in de afgelopen 10 jaar een geheel nieuwe technologie ontwikkeld genaamd Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD). Met deze technologie kan afvalwater, zuiveringsslib uit rioleringen en keukenafval een grote hoeveelheid groen gas produceren. Het groen gas evenaart volgens het bedrijf de kwaliteit van aardgas uit Slochteren.

Het is technologie die naast groengasproductie ook desinfectie en verwijdering van reststoffen kan verzorgen. Op dit moment zijn er al diverse partijen uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en China die interesse hebben getoond om het systeem te installeren.

In het kort werkt de technologie als volgt: als er gebruik wordt gemaakt van een gesloten systeem bouwen de in het water en slib aanwezige bacteriën een hoge druk op. Deze druk en biologische omzetting leiden tot de productie van groen gas en de verwijdering van CO2. Daarbij hoeft geen energie meer aan het proces te worden toegevoegd. Het geproduceerde gas kan direct worden ingevoerd in het bestaande gasnetwerk en daarin worden opgeslagen. Dit hele proces is in de afgelopen 24 maanden getest op de proeftuin voor energie(transitie) EnTranCe en het experimenteerterrein van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Ook is duidelijk geworden dat als waterstof wordt toegevoegd aan het systeem de groengasproductie kan verdubbelen. Additionele experimenten om belangrijke reststoffen te verwijderen zijn succesvol verlopen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!