BECOOL-consortium start ontwikkeling nieuwe biobrandstoffen

Binnenkort gaat een grootschalige, wereldwijde samenwerking van start die is gericht op de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Het betreft een samenwerking tussen consortia uit Brazilië (BioVALUE) en het BECOOL-consortium, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. ECN is een partner in BECOOL en levert technologie en expertise om biobrandstoffen te produceren door biomassavergassing.

Landen als Brazilië produceren al veel biobrandstof, hoofdzakelijk suikerrietbagasse, maar het blijft een uitdaging om biobrandstoffen – bijvoorbeeld voor de luchtvaart of het transport – duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar te produceren. Daarom richten de BECOOL- en BioVALUE-projecten zich gezamenlijk op het naar een hoger plan tillen van de gehele waardeketen voor biobrandstoffen—van innovatieve biomassaproductie en logistiek tot efficiënte conversiepaden en exploitatie.

In het kader van BECOOL onderzoekt ECN nieuwe technologieën voor de vergassing van snelgroeiende gewassen. Deze gewassen worden verbouwd op braakliggende terreinen die ongeschikt zijn voor de productie van voedselgewassen of die tijdelijk niet in gebruik zijn als landbouwgrond, vertelt Berend Vreugdenhil, coördinator van ECN’s deelname aan BECOOL. ‘We gaan technieken ontwikkelen voor het bij lage temperaturen vergassen van deze nieuwe biomassa. Vergassing levert meestal synthesegas op, waarvan we biodiesel of DME kunnen maken. Daarnaast produceren we met onze methodes ook kleine moleculen, zoals benzeen en ethyleen, die zeer waardevol zijn voor de productie van chemicaliën waarmee de businesscase voor biomassa vergroot wordt.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!