Belangrijkste punten uit het klimaatakkoord

UTRECHT – Dit zijn de belangrijkste punten uit het definitieve 31-pagina’s tellende klimaatakkoord dat zaterdag is gepresenteerd.

–    De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 2 graden Celsius. Verder geeft men aan te streven naar een opwarming van de aarde beneden 1,5 graden.

–   Het akkoord is bindend voor alle landen. Overheden zijn verplicht de afspraken uit te voeren.

–   Vanaf 2020 moeten alle landen die het akkoord goedkeuren voor de klimaatconferentie in 2025 elk jaar samen minstens 100 miljard dollar steken in groene energie in arme landen zodat ook zij kunnen verduurzamen.

–   De piek van de uitstoot van broeikasgassen moet zo snel mogelijk worden bereikt, zodat de totale uitstoot van broeikasgassen kan worden afgebouwd.

–   Arme landen wisten in het akkoord een passage te krijgen over het vermijden, minimaliseren en aanpakken van de schade veroorzaakt door klimaatverandering. Rijke landen zorgen er vervolgens voor dat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schadevergoedingen.

–   Elke 5 jaar worden de klimaatbeloftes van landen individueel beoordeeld, hoewel er een uitzondering is voor landen die al maatregelen hebben beloofd tot en met 2030.

Lees ook: Onderhandelaars behalen historisch klimaatakkoord in Parijs | Nederlandse politici positief over ontwerpakkoord | Greenpeace: akkoord is niet voldoende, maar einde fossiele brandstoffen nabij 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!