Berenschot: ‘Hybride warmtepomp zorgt voor vliegende start verduurzaming woningaanbod’

Het gebruik van de hybride warmtepomp kan een versnelde verduurzaming van woningen realiseren, parallel aan de implementatie van all-electric en warmtenetten. Hierdoor wordt een aanzienlijke en versnelde CO2-reductie mogelijk, bovenop de doelstellingen van het Energieakkoord. Dat concluderen Berenschot en BDH in de ‘Routekaart hybride warmtepomp’, die zij samen met de betrokken partijen uit alle warmtepompgerelateerde sectoren en beroepsgroepen hebben opgesteld.

Berenschot en BDH hebben de afgelopen maanden met betrokken partijen uit alle warmtepompgerelateerde sectoren en beroepsgroepen de mogelijkheden en uitdagingen voor hybride warmtepompen besproken. Dat heeft geresulteerd in de ‘Routekaart hybride warmtepompen’. Hierin zijn met behulp van de deelnemers de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en is een begin gemaakt met het formuleren van concrete oplossingen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om samen met de stakeholders deze oplossingen verder uit te werken en te implementeren. De 5 belangrijkste uitdagingen zijn het advies aan en het kennisniveau van de consument, de aanschafkosten, de standaardisering (plug and play), de verplichting en incentive voor de bestaande bouw en ten slotte het kennisniveau en de voorkeur van installateurs.

Het is van belang dat de aangewezen actoren actie ondernemen op uitdagingen door samen aan oplossingsrichtingen te werken. In de routekaart zijn de oplossingsrichtingen verder geformuleerd. Hierdoor kan een versnelling plaatsvinden van de energietransitie zelfs al in de periode van het Energieakkoord.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!