Bewoners Arnhem bepalen hoe wijk aardgasloos wordt

De gemeente Arnhem wil bewoners van 2 bestaande wijken laten bepalen hoe aardgas uit deze wijken moet verdwijnen. Op wijkniveau zoeken inwoners, gemeente en Alliander naar de goedkoopste en slimste oplossing voor een klimaatneutrale warmtevoorziening.

Deze 2 wijken zijn een opmaat naar een aardgasloos Arnhem. Gemeente Arnhem heeft de ambitie om uiterlijk in 2035 afscheid te nemen van aardgas voor het koken en de verwarming van alle huizen. Aardgas is een fossiele energiebron die veel CO2 uitstoot en een grote rol speelt in de Nederlandse energievoorziening. De gemeente en Alliander gaan de komende anderhalf jaar samen aan de slag om bestaande bebouwing aardgasloos te maken in 2 wijken. Met de ervaring die wordt opgedaan kan de wijkaanpak verder worden ontwikkeld en uitgebreid naar andere wijken.

De gemeente heeft 2 wijken, die veel van elkaar verschillen, aangewezen om te starten met een wijkaanpak. Dit zijn de wijken Immerloo en Spijkerbuurt. Immerloo is een wijk met veel (sociale) hoogbouw, terwijl in de Spijkerbuurt veel oude koophuizen staan. In de Spijkerbuurt zijn daarnaast al veel energieprojecten in ontwikkeling.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!