Biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik genomen

Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet.

Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het chemiecluster.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10 procent van zijn Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

Ruim 10 procent van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger. De 3 partijen hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

In de Bio Golden Raand-biomassacentrale van Eneco worden houtsnippers van sloop- en afvalhout omgezet in – van orgine alleen – groene stroom. Jaarlijks verwerkt de centrale circa 300.000 ton sloop- en afvalhout uit Nederland en omliggende landen. AkzoNobel neemt al een belangrijk deel van de geproduceerde groene stroom af; de afgelopen periode is de centrale omgebouwd om ook biostoom aan AkzoNobel te leveren.

Groningen Seaports heeft de benodigde infrastructuur aangelegd, waaronder de stoomleiding die ook toegankelijk is voor andere partijen. AkzoNobel neemt voor een periode van 12 jaar de groene stoom van Eneco af.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!