Biotechbedrijf ChainCraft vestigt zich in Amsterdamse haven

Het bedrijf ChainCraft gaat na een succesvolle pilot in de haven van Amsterdam een demonstratiefabriek bouwen waar biomassa wordt omgezet in vetzuren die worden verwerkt in diervoeding.

De biomassa bestaat in eerste instantie uit resten uit de agrarische industrie, zoals snijdsels en schillen van suikerbieten en aardappels, maar ook gft-afval kan wellicht in de toekomst worden gebruikt. Op dit moment worden de vetzuren uit palmolie en fossiele olie gehaald. Door de technologie van ChainCraft kunnen deze worden vervangen door vetzuren die volledig circulair worden geproduceerd. Hiermee wordt een reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd. De realisatie van de installatie op deze schaal is een unicum in de wereld en vormt een doorbraak in de vergroening van de chemie.

De bouw van de demonstratiefabriek volgt op een succesvolle pilot, die in de Amsterdamse haven is gehouden. Deze pilot werd ondersteund met een subsidie uit het toenmalige DIHA-fonds (‘Duurzaamheids- en Innovatiefonds Haven Amsterdam’). De ambitie van ChainCraft is om binnen een aantal jaren een full scale commerciële fabriek te realiseren die een factor 10 groter is dan deze demonstratiefabriek.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!