Broeikasgasemissies EU op laagste niveau sinds 1990

UTRECHT – De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie staat op het laagste niveau sinds 1990.

Dit blijkt uit cijfers van het Europese Mlieuagentschap. In 2014, de laatste cijfers, zijn de broeikasgasemissies met 4,1 procent gedaald. Vergeleken met 1990 is de uitstoot met 24,4 procent afgenomen.

De forse daling is te danken aan een groeiend aandeel van hernieuwbare energie, het gebruik van minder CO2-intensieve brandstoffen en verbeteringen in energie-efficiëntie.

Meer investeringen

Ook structurele veranderingen in de economie en de economische recessie zorgden voor een afname van de emissies.

“Het is positief dat Europa de broeikasgasemissies significant heeft weten te verlagen sinds 1990”, zegt Hans Bruynincks, diecteur van het agentschap.

“Het is een belangrijke stap om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen. Om de transitie verder te accelereren moeten we de investeringen in technologie en innovatie om onze afhankelijk van fossiele brandstoffen verder verhogen.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!