Instituten: Meer innovatie nodig voor overgang naar Co2-arme energievoorziening

AMSTERDAM – Het huidige overheidsbeleid is vooral gericht op energie- en klimaatdoelen voor 2020, maar hierdoor wordt een succesvolle overgang naar een Co2-arme energievoorziening in 2050 moeilijker.

Zonnebloem
©: IBM Research

Om dit wel mogelijk te maken moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie, zo schrijven onderzoekers in een gezamenlijk rapport van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de opstellers van het rapport is de hoge levensstandaard die Nederlanders nu hebben op de lange termijn niet houdbaar.

Volgende generaties gaan dit merken en er ontstaan milieuproblemen in binnen- en buitenland. “Bij het duurzaam houden van Nederland en het efficiënt om blijven gaan met schaarser wordende hulpbronnen, speelt innovatie een belangrijke rol”, aldus het CBS.

Hernieuwbare bronnen

De onderzoekers verwijten het kabinet nu vooral te kijken naar de doelen om 20 procent minder Co2 uit te stoten en 14 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

“Weinig aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van innovatieve energieopties voor de periode na 2020, zoals de afvang en opslag van CO2, de vergassing van biomassa en de vrachtauto op waterstof of groen gas.”

De onderzoekers pleiten ervoor om tussendoelen op te stellen om in 2050 tot een Co2-arme economie te komen. Verder is er behoefte aan een innovatiebeleid dat niet op 1 paard wedt, maar dat de ontwikkeling van verschillende technologieën mogelijk maakt.

Lees hier het gehele onderzoek van het CBS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!