CBS: meeste mensen handelen in huis energiebewust

Mensen die zeggen dat zij geven om het milieu zijn in hun gedrag meestal ook energiebewust. Dit milieubewuste gedrag is echter niet uitsluitend gemotiveerd door milieuoverwegingen, maar vooral ook door kostenoverwegingen. Mensen die zeggen dat zij geven om het milieu zijn in hun gedrag meestal ook energiebewust. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS. In dit onderzoek wordt inwoners van Nederland gevraagd naar hun opvattingen over ontwikkelingen in de samenleving, en over hun feitelijke gedrag. In Belevingen 2017 zijn enkele vragen opgenomen over milieubewust gedrag. In totaal zijn de gegevens verkregen van 3.339 respondenten van 18 jaar of ouder.

Bijna 90 procent is naar eigen zeggen bewust bezig met het eigen energiegebruik in en om het huis. Mensen die aangeven dat zij energiebewust handelen, zeggen vaker dan mensen die minder energiebewust zijn dat zij de oplader uit het stopcontact halen zodra de telefoon is opgeladen. Zij trekken ook sneller een warme trui aan alvorens de verwarming hoger te zetten, doen het licht uit in kamers waar niemand aanwezig is en zetten de wasmachine of vaatwasser pas aan als die vol is.

Toch gaat de groep die minder energiebewust meent te zijn ook vaak zuinig om met energie. Ook zij doen, in overgrote meerderheid, het licht uit als er niemand in de kamer is, sluiten ramen en deuren als de verwarming aanstaat en laten de wasmachine of vaatwasser pas draaien als deze vol is. Energiebewuste mensen doen dat echter net iets vaker.

Het zijn vooral vrouwen die de daad bij het woord voegen: 78 procent van de vrouwen tegen 71 procent van de mannen haalt een apparaat sneller uit het stopcontact. Ook zegt 67 procent van de vrouwen tegen 60 procent van de mannen dat ze zich warmer aankleden voordat ze de verwarming een graadje hoger zetten. Ouderen halen eerder elektronische apparatuur uit het stopcontact, maar zetten ook sneller de verwarming hoger als het thuis koud is.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!