CE Delft: woningeigenaar bepalend bij aardgasvrije woning

In 2050 wil de regering dat alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen niet-woningen in Nederland van het aardgas af zijn. CE Delft onderzocht wat de kosten zijn en welke incentives nodig zijn om die warmtetransitie werkelijk te laten plaatsvinden. Vanaf nu moeten namelijk ruim 250.000 woningen/gebouwen per jaar over op een andere manier van verwarmen.

Het moet aantrekkelijk worden voor gebruikers van een woning/gebouw (huurders, eigenaar/ bewoners) om het aardgas voor verwarmen te vervangen door all-electric warmtepompen, CO2-neutraal gas of (collectieve) warmtelevering, inclusief eventuele aanpassingen aan woning/gebouw en installaties. Zolang er geen businesscase is voor klimaatneutraal verwarmen, komt de energietransitie naar CO2-vrije verwarming in de gebouwde omgeving volgens CE Delft niet op gang. Dit is de belangrijkste belemmering, naast het feit dat een deel van de eigenaren en huurders geen investeringsruimte heeft en/of de hogere jaarlijkse lasten niet kan dragen. Dit oplossen met socialisering van de netkosten is geen oplossing. Het echte probleem is het gebrek aan een aantrekkelijke klimaatneutrale optie.

Een andere vorm van vereffening is volgens de onderzoekers wel zinvol om de transitie op gang te brengen. Dit kan het beste door de CO2-emissie zodanig te gaan beprijzen (zodat aardgas circa 1 euro per kubieke meter zal gaan bedragen) dat klimaatneutrale opties goedkoper worden, maar omdat snelheid geboden is en de prijsverhoging niet in één keer kan, kunnen de inkomsten gebruikt worden voor tijdelijke subsidie voor isolatie, zuinige installaties en warmtelevering. In 2050 zullen de energieleveranciers verplicht worden om alleen nog CO2-vrije energie (warmte, gas, elektriciteit) te leveren.

Daar waar collectieve warmtelevering tot de goedkoopste optie leidt, is aanvullend een aanwijsbevoegdheid nodig van gemeenten en netbeheerders om wijk voor wijk het gasnet weg te halen en een warmtenet aan te leggen. De hoofdconconclusie van CE Delft: op dit moment is er ongelijke concurrentie en zijn alle opties om klimaatneutraal te verwarmen duurder dan verwarmen met aardgas.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!