Chemelot krijgt grootschalige biogasinstallatie

Onder de naam ZittaBiogas wordt een grootschalige biogasinstallatie op het Limburgse industriepark Chemelot gebouwd. Hiermee kunnen veehouders in Limburg en daarbuiten hun mestoverschotten op een verantwoorde wijze laten opwerken tot brandstof voor de nabijgelegen industrie.

Het biogas wordt ingezet ter vervanging van aardgas voor de kunstmestproductie op Chemelot.

Dat wordt duidelijk na de toekenning van een aangevraagde SDE+-duurzaamheidssubsidie, waarmee de financiering van het project rond is.

De biogasinstallatie gaat ruim 700.000 ton mest per jaar verwerken, waarmee 60 miljoen kubieke meter biogas kan worden opgewekt. Een groot voordeel van de locatie Chemelot is de beschikbaarheid van restwarmte. Het overige biogas en restwarmte van fabrieken op Chemelot worden gebruikt voor het drogen van digestaat tot organische mestkorrel. Hiermee wordt de efficiency van de installatie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!