Chemische industrie: uitstoot broeikasgassen met 80 tot 95 procent verlagen

De Nederlandse chemische industrie wil de benodigde bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs door de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 (red. ten opzichte van die van 1990) te beperken met 80-95 procent. De ‘Routekaart Chemie 2050’, die Ecofys en Berenschot in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) momenteel opstellen, zal laten zien hoe de chemie dit kan bereiken.

De eerder door VNCI uitgebrachte ‘Routekaart Chemie 2012-2030’ dient als vertrekpunt, maar de Routekaart Chemie 2050 zal ‘veel minder een rapport zijn en ook veel minder op technologie gericht’, aldus Reinier Gerrits, hoofd Energie en Klimaat bij VNCI. ‘In plaats van alles zelf te bedenken in termen van techniek, willen we de vertaalslag maken naar de mogelijkheden voor de in Nederland producerende chemische industrie en ook andere sectoren en stakeholders zoals de overheid en ngo’s erin meenemen. Ook betrekken we de grote Nederlandse chemieclusters er actief bij.’

De Routekaart 2050 moet de innovatieagenda van de chemische industrie op het gebied van verduurzaming stroomlijnen en de benodigde informatie genereren om beleidsmakers en politici tot de juiste keuzes te bewegen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!