Chemische industrie vraagt Edith Schippers klimaatbeleid op CO2-reductie te sturen

VNCI-voorzitter Mark Williams en VNCI-directeur Colette Alma laten schriftelijk aan informateur Edith Schippers weten dat de chemische industrie samen met de overheid  daadkrachtig kan en wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving.

Dat is noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. De chemische industrie is energie-intensief en zal ook in de toekomst veel energie nodig blijven hebben. Dat is noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) roept de onderhandelaars voor een nieuw kabinet op om in het toekomstige klimaatbeleid CO2-reductie als primair sturingsinstrument op te nemen. Daarnaast vraagt de vereniging om de nationale investeringsbank Invest-NL primair te richten op verduurzaming en om het Topsectorenbeleid krachtig door te zetten.

De chemische industrie is volgens de VNCI onmisbaar om CO2-reductie en daarmee de verduurzaming aan te jagen, met behoud van onze hoge levensstandaard. Dergelijke bijdragen aan het klimaatbeleid vragen van de chemie grote financiële, technologische en organisatorische inspanningen.

Ook geven Williams en Alma in hun brief aan dat door co-creatie van bedrijfsleven, kenniscentra en overheid, met voortzetting van het Topsectorenbeleid, Nederland zich kan ontwikkelen tot een proeftuin en voorloper in duurzaamheid met relevante producten en diensten voor de wereldmarkt.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!