Coalitie roept Tweede Kamer op om nú de energietransitie te versnellen

Een coalitie bestaande uit Energie-Nederland, VEMW, VOEG, FME, UNETO-VNI en LTO Glaskracht roept de Tweede Kamer op om de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie nog vóór het verkiezingsreces af te ronden.

Voorzitter van Energie-Nederland Medy van der Laan: ‘Bedrijven zijn de motor van de energietransitie. Een heldere domeinafbakening tussen netbeheerders en marktbedrijven is een noodzakelijke voorwaarde voor investeren en innovaties. Juist nu is er een kans om de energietransitie te versnellen’.

Met het wetsvoorstel beoogt het kabinet de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!