‘Consument heeft recht op controleerbare en begrijpelijke energierekening’

Uit de Energiemonitor blijkt dat slechts 40 procent van de consumenten vindt dat zijn energierekening vergeleken kan worden met de informatie uit het aanbod en het contract. Ook vinden zij dat de informatie op de rekening niet eenvoudig wordt weergegeven. De Energiemonitor is het onderzoek onder consumenten dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) 2 keer per jaar laat doen.

De toezichthouder geeft energiebedrijven tot 1 juli aanstaande de tijd om te komen met aanpassingen die zorgen voor een controleerbare rekening die consumenten kunnen begrijpen. Daarna gaat de ACM onderzoeken of de resultaten van deze aanpassingen aan deze uitgangspunten en aan de regels voldoen. Is dat niet het geval, dan gaat de ACM handhaven.

De ACM heeft in een steekproef rekeningen van verschillende aanbieders bekeken. Daaruit bleek dat de gegevens op de rekening lastig te herleiden zijn naar het contract en dat wettelijke regels worden overtreden. Voorbeelden hiervan zijn dat bedragen soms zonder BTW worden vermeld terwijl inclusief BTW verplicht is en onvermijdbare kosten (zoals extra administratiekosten en regiotoeslag) soms niet in de prijs zitten terwijl dat wel moet.

De ACM heeft de energiebedrijven gewezen op deze tekortkomingen en op de regels die gelden. De rekeningen moeten controleerbaar zijn en ten minste aan de geldende regels voldoen. Daarnaast kunnen ze ervoor zorgen dat de rekening voor de consument inzichtelijker wordt. De energiebedrijven hebben toegezegd per 1 juli met aanpassingen te komen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!