CPB noemt klimaatplan PvdA en GroenLinks ‘erg ambitieus’

UTRECHT – Het klimaatplan van de PvdA en GroenLinks om onder andere in 2050 de uitstoot van CO2 in Nederland met 95 procent te verlagen is “erg ambitieus”.

Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse.

Het voorstel van fractievoorzitters Diederik Samsom en Jesse Klaver, dat in november werd gepresenteerd, voorziet verder in een energievoorziening die volledig over is op duurzame energie tegen 2050.

Het CPB merkt op dat niet precies gedefinieerd is wat wordt verstaan onder duurzaam. Als bijvoorbeeld kerncentrales of CO2-afvang bij conventionele energiecentrales niet toegestaan zijn, wordt “de haalbaarheid van de CO2-reductie vanzelfsprekend in toenemende mate uitdagender”.

Afvangen en opslaan van CO2

Volgens het planbureau is het afvangen en opslaan van CO2 onontkoombaar als gemikt wordt op een stringent klimaatbeleid.

Het CPB schrijft dat het niet ondenkbaar is dat sectoren zoals de goederenvervoer, de energie-intensieve sector chemie en staa en de luchtvaart zich zullen verplaatsen naar het buitenland als er steeds minder CO2 mag worden uitgestoten.

In een berekening komt het planbureau op kosten van 2.100 tot 2.500 euro per hoofd van de bevolking over de gehele periode van 35 jaar om het aandeel om de economie te verduurzamen.

Lees ook: PvdA en GroenLinks willen klimaatdoelstellingen in wet verankeren

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!