Crowdfundingactie van start om kolencentrale in Amsterdam te sluiten

De crowdfundingactie ‘Wij willen #Hemweg’ is gestart. Doel is de Amsterdamse kolencentrale van Nuon zo snel mogelijk te sluiten. Naast Vandebron, Triodos Bank en Stichting DOEN, hebben Greenpeace Nederland en burgerinitiatief Hete Kolen zich aangesloten.

De gemeente Amsterdam is onder voorwaarde bereid ook 1.000.000 euro bij te dragen. Samen willen ze het voor iedereen mogelijk maken om financieel bij te dragen aan de sluiting van deze zeer vervuilende centrale.

Hoewel de Tweede Kamer vorig jaar heeft besloten dat alle kolencentrales dicht moeten, is er nog altijd geen concrete einddatum afgesproken. Dat besluit ligt nu op het bordje van het volgende kabinet.

Nuon geeft zelf aan dat kolencentrales niet nodig zijn voor de energievoorziening in Nederland en dus gesloten kunnen worden.

Het duurzame energiebedrijf Vandebron bood onlangs 1 miljoen euro voor de Hemwegcentrale, met als doel de centrale te sluiten en een nieuwe bestemming te geven die bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad. Diverse partijen sloten zich aan bij dit initiatief. Inmiddels is 5 miljoen euro bijeengebracht voor de sluiting van de centrale. Nuon, de eigenaar van de Hemwegcentrale, wil vooralsnog niet ingaan op het bod.

Op de dag van het eerste bod lanceerde Vandebron een petitie. In korte tijd leverde deze meer dan 39.000 handtekeningen en duizenden positieve reacties op. Uit al deze reacties kwam vooral de wens naar voren om bij kunnen te dragen aan de sluiting van de kolencentrale.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!