Delftse onderzoeker verbetert modellering effecten kilometerheffing

NWO-onderzoeker Erik-Sander Smits combineerde kennis uit de speltheorie, keuzeanalyses, de verkeersstroomtheorie en de vervoerseconomie om tot een betere modellering van de effecten van kilometerheffing te komen. Hij promoveert op dit onderwerp aan de TU Delft.

Een vorm van kilometerheffing zal waarschijnlijk op de agenda staan in de huidige gesprekken rond de kabinetsformatie. Beprijzing van mobiliteit is een politiek omstreden instrument. Tot nu toe worden strategische planningsmodellen gebruikt om de effecten van het beleid in te schatten. Erik-Sander Smits: ‘Deze modellen met wiskundige vergelijkingen zijn altijd een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Beter is het om de onderliggende mechanismen die belangrijk zijn voor beprijzing zo realistisch mogelijk mee te nemen. Want alleen dan kunnen ze door beleidsmakers als geloofwaardig worden gezien.’

Smits identificeerde daarom de nadelen van huidige netwerkmodellen en ontwierp een alternatief. Smits: ‘Een groot voordeel is dat de voorkeuren van verschillende partijen die bij beprijzing betrokken zijn, kunnen worden meegenomen, waardoor het mogelijk is om eventuele conflicten te identificeren en oplossingen op basis van verschillende concepten voor deze conflicten te berekenen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!