deltaWonen en Trebbe starten ‘De Energieproeftuin’

deltaWonen en Trebbe zijn gestart met de aanpak van 46 woningen in de wijk Berkum in Zwolle. Omdat het hier om een bijzonder woningverbeteringsproject gaat, doen zij dit onder een speciale naam: ‘De Energieproeftuin’.

In de 9 woningblokken worden verschillende combinaties van zonnepanelen, methodes voor energieopslag en isolatiemogelijkheden toegepast. Zo worden er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zo kan beoordeeld worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatings- , onderhouds- en gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording. De woningen in Berkum zijn uitermate geschikt voor dit project, omdat het om dezelfde woningen gaat, allemaal gebouwd in de jaren 60. Dit maakt de resultaten goed vergelijkbaar. Vanaf januari 2018 start de periode waarin de aangebrachte maatregelen gemonitord worden.

Landelijk is de ambitie om ervoor te zorgen dat alle woningen in 2020 gemiddeld een B-label hebben. DeltaWonen gaat verder in deze ambitie: in 2024 moet haar woningvoorraad minimaal energielabel B hebben. De woningen die het hier betreft, hebben nu allemaal een E,F of G label, dus niet energiezuinig. Na de woningverbetering hebben alle woningen een A+, A++ of zelfs A+++ label. Uiteindelijk  willen ze toe naar een gasloze en energieneutrale woningvoorraad.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!