Doorrekening Klimaatakkoord | PBL en CPB verwachten dat Klimaatdoelen niet gehaald worden

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Dat blijkt uit analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Het doel om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 stelt het kabinet voor een reductieopgave van 48,7 megaton CO2-equivalenten ten opzichte van het basispad (red. de Nationale Energieverkenning 2017).

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!