Drie miljoenste slimme meter in Nederland aangesloten

In de maand februari is de 3 miljoenste slimme meter in Nederland aangesloten. Netbeheerders bieden de komende jaren aan alle huishoudens een slimme meter aan.

Met de slimme meter kunnen netbeheerders er naar eigen voor zorgen dat het energienet betrouwbaar blijft, ook als men in de toekomst steeds meer gebruikmaakt van zonne- en windenergie en er meer elektrische auto’s komen. Bovendien is de slimme meter voor consumenten een eerste stap naar meer inzicht in het eigen energieverbruik. Het doel is dat 80 procent van de huishoudens eind 2020 een slimme meter heeft.

‘We verbruiken steeds meer energie en gebruiken daarvoor steeds meer duurzame bronnen met wisselende pieken, zoals zon en wind’, aldus Netbeheer Nederland. ‘Daardoor neemt de druk op het Nederlandse energienet toe. De slimme meters bieden netbeheerders op macroniveau meer inzicht in de pieken op het energienet en maken het mogelijk het net betrouwbaar te houden. De regionale netbeheerders Enexis, Liander, Stedin, Cogas, Enduris, Rendo en Westland Infra installeren de slimme meters.’

In november adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat energie besparen met een slimme meter gemakkelijker gemaakt moet worden. Netbeheerders, marktpartijen en de rijksoverheid maken de komende maanden afspraken over hoe ze dat gezamenlijk het beste kunnen doen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!