Duurzame warmte biedt w-installateurs grote kansen

Vraag 4 warmtepompinstallateurs en fabrikanten om een advies uit te brengen en men krijgt 4 verschillende antwoorden. De vele verschillen in benadering zijn voor zakelijke en particuliere eindklanten verwarrend. De vraag naar goed en onafhankelijk advies is groot. Tijdens de nieuwe vakbeurs Duurzaam Verwarmd worden volgens de organistatie om die reden mythes doorgeprikt, tegenstrijdigheden verdwijnen en verkeerde aannames ontkracht.

De kansen, zowel financieel als technisch, zijn voor de installatiesector groot. Nederland wordt immers aardgasvrij en neemt afscheid van de gasketel. W-installateurs zijn hierin onmisbaar en begeleiden Nederland naar warmtepompen, warmtenetten, warmteterugwinning, warmtekoude-opslag, elektrisch verwarmen, geothermie, zonne-energie, koelen en bio-energie.

Installateurs, gemeenten, woningbouwcorporaties, adviesbureaus, energiebedrijven en projectontwikkelaars zullen per situatie of wijk moeten onderzoeken of een individuele oplossing of juist een (lokaal) warmtenet de meest interessante oplossing is. Een belangrijk oplossing om warmte te verduurzamen zijn de warmtepompen.

Bij de transitie naar duurzame warmte wordt meer kennis en kunde verwacht van een installateur. Lage temperatuurverwarming (ltv) heeft immers geen zin bij een slecht geïsoleerd huis, zo kan ltv soms als niet comfortabel worden ervaren, is overcapaciteit voor een warmtepomp zelden verstandig en zijn warmtenetten niet overal interessant.

Op 21 en 22 maart wordt antwoord gegeven op alle vragen over duurzaam verwarmen, ventileren en koelen. Bezoekers kunnen gebruik maken van tientallen gratis seminars en onafhankelijk advies. Ruim 80 gespecialiseerde bedrijven presenteren hun nieuwe producten. De warmte specialisten van de toekomst bezoeken daarom kennisevent en vakbeurs Duurzaam Verwarmd (red. tegelijkertijd met en in de hal naast Solar Solutions).

Lezers van Groene Courant kunnen zich met de code ‘18ticket130’ registreren voor gratis toegangskaarten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!