Duurzame warmte voor Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven

Het warmtenet van de Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven is gekoppeld aan de nieuwe warmtetransportleiding. Deze leiding, afkomstig van het AEB Afvalenergiebedrijf, brengt milieuvriendelijke warmte de wijk in. Minimaal 70 procent CO2-besparing vergeleken met HR-ketels per woning.

Nu Houthaven een aansluiting heeft op de nieuwe warmtetransportleiding, krijgt de wijk warmte die gemaakt wordt van onder meer Amsterdams huisafval. Maar ook een bedrijf als Orgaworld levert warmte aan het stadswarmtenet. Orgaworld verwerkt organisch afval dat bijvoorbeeld afkomstig is van Amsterdamse restaurants. Dit gebeurt door vergisting. Bij dit proces ontstaat warmte, dat Orgaworld levert aan het stadswarmtenetwerk van Westpoort Warmte.

De woningen in Houthaven zijn daarnaast aangesloten op het koudenet. Hiermee worden de woningen duurzaam gekoeld in de zomermaanden. De koude wordt gemaakt met koud IJ-water en gedeeltelijk ook in de bodem opgeslagen als buffer tijdens de warme zomerdagen. Het is voor het eerst dat stadswarmte en duurzame koeling op zo’n grote schaal in een wijk worden toegepast. De aanleg van de warmtetransportleiding naar Houthaven is dit jaar uitgevoerd. Komend jaar zullen circa 700 woningen opgeleverd worden. Uiteindelijk komen er 2.200 woningen in Houthaven.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!