ECN brengt morele en ethische dilemma’s energietransitie in kaart

Een consortium van ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander gaat morele en ethische dilemma’s van de energietransitie in kaart brengen. Hun studie krijgt steun van RVO’s MVI-Energie-subsidie 2017.

Wie krijgt uiteindelijk de rekening van de energietransitie gepresenteerd? Hoe gaan we als samenleving om met veranderende investeringen in de energiestructuur? Waar komen er banen bij, waar verliezen we die? In hoeverre loopt de robotisering van de samenleving parallel met de energietransitie? Deze en vele andere vragen wil het consortium voorleggen aan experts en lokale belanghebbenden. Hun studie is genaamd ‘Winnaars en verliezers van de energietransitie in 2035 – een ethisch vraagstuk’.

Het consortium brengt het gesprek op gang door experts uit te nodigen uit diverse disciplines, waaronder de filosofie, politicologie, sociologie en antropologie. Zij denken toekomstscenario’s uit voor verschillende thema’s (mobiliteit, decentralisatie van energie, werk).

Daarna gaat een andere groep experts aan de slag om deze scenario’s terug te redeneren: Wat heeft ertoe geleid dat er bepaalde winnaars en verliezers zijn? Welke beleidskeuzes of sociaal-maatschappelijke trends hebben dat beïnvloed? De uitkomsten van deze beide exercities dienen als basis om op lokaal niveau concrete discussies te voeren en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

De studie moet aan het eind van 2017 concrete inzichten hebben opgeleverd die gemeenten, bedrijven, organisaties helpen bij het nemen van beslissingen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!