ECN en PBL: 3 snelle maatregelen om Co2-uitstoot te beperken

UTRECHT – Energieonderzoek Centrum Nederland  (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben een aantal maatregelen op een rij gezet waarmee snel de Co2-uitstoot in Nederland kan worden beperkt.

De belangrijkste maatregelen

  • Het beperken van de emissies bij steenkoolcentrales door
    • Bijstook van biomassa
    • Afvang en opslag Co2
    • Vervanging door gascentrales
  • Lagere maximumsnelheid in transport
  • Invoeren van kilometerheffing

Verder denken de instituten aan meer energiebesparing in de industrie, het sneller verduurzamen van woningen en bedrijven, en methaanreductie in de landbouw door mestvergisting.

Uitvoering van deze maatregelen kan een besparing opleveren van 16 miljoen ton Co2. In 1990 werd in totaal voor 160 miljoen ton Co2 (en Co2-equivalenten) uitgestoten.

“Het zal een enorme uitdaging zijn om 15 Mton feitelijk te realiseren, waarbij uitstel van besluitvorming het nog moeilijker maakt”, aldus bede instituten. “Als besluitvorming over de emissiereductie een jaar wordt uitgesteld, loopt het totaal terug naar 13 Mton.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!