ECN gaat met partners in Petten duurzame campus ontwikkelen

6 partijen werken aan een campus vol innovatie in de duinen van Petten. Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)/NRG, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Staatsbosbeheer, Gemeente Schagen, Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, en provincie Noord-Holland hebben het afsprakenkader ondertekend.

De bestaande bedrijven op de locatie in de Pettense Duinvallei zijn al decennialang wereldwijd belangrijke spelers in hun vakgebieden. Met de transformatie van een gesloten terrein naar een open innovatiecampus, kan volgens de betrokkenen gezamenlijk nog beter worden gewerkt aan doorbraken in duurzame energiehuishouding en gezondheidszorg.

ECN, als (beoogd) toekomstig onderdeel van TNO, zal samen met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan de optimalisering van de inzet van zonnestroom, wind op zee, warmte, duurzame brandstoffen in een duurzame energiehuishouding. Met ook aandacht voor de opslag en conversie van duurzame energie in gewenste vormen en systeemintegratie (smart grids). Hiervoor zijn naast het gebruik van de bestaande expertise en faciliteiten van ECN extra laboratoriumfaciliteiten nodig.

Een open innovatiecampus vraagt ook om investeringen in congres- en vergaderfaciliteiten, een bezoekerscentrum en om accommodaties om (tijdelijke) kenniswerkers en gasten te kunnen huisvesten. Er wordt ook een duidelijke aanpak ontwikkeld voor het ondersteunen van start-ups, het nog meer delen van researchfaciliteiten en het leggen van verbindingen met kennisinstellingen (wo, hbo en roc’s) in de regio.

Het ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd de initiatiefnemers te ondersteunen bij het vinden van financiering voor de verschillende businesscases. Verder draagt het ministerie bij aan het faciliteren van samenwerking en contacten, bijvoorbeeld met andere ministeries en partijen onderling.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!