EDF Luminus innoveert met gigantische “batterij” voor Gentse stadsverwarming

EDF Luminus in Ham een oude opslagtank voor olie omgevormd tot een milieuvriendelijke opslagplaats voor energie, die gebruikt wordt om de Gentse stadsverwarming te voeden. Het water in de oude opslagtank, goed voor 4,5 miljoen liter warm water, wordt overdag opgewarmd tot een temperatuur van 90 graden Celsius door de WKK-eenheden in de centrale aan de Ham in Gent op vol vermogen te laten draaien. ’s Nachts worden dan bepaalde eenheden stilgelegd en wordt het water uit de energieopslagplaats gebruikt om de Gentse stadsverwarming te voeden.

Omdat de geproduceerde warmte voortaan wordt opgeslagen in de opslagplaats die als batterij dient, hoeven de WKK-eenheden op de site in Ham zich niet meer aan te passen aan het verbruik op de stadsverwarming. Zij kunnen steeds op vol vermogen blijven draaien, wat optimaal is voor het rendement en resulteert in een lager gasverbruik. Daarnaast dalen ook de onderhoudskosten aan de WKK-eenheden, omdat het aantal draaiuren van de eenheden daalt. De onderhoudskosten worden namelijk bepaald door het aantal draaiuren en niet door de geproduceerde elektriciteit.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!