Eerste klimaatneutrale paprikateelt Nederland door restwarmte

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. Groenteteler NH Paprika krijgt de primeur en is daarmee de eerste klimaatneutrale paprikateler van Nederland.

De aansluiting is onderdeel van het ‘gebiedsakkoord Alton en omliggende gebieden’ van de stuurgroep Alton waarvan gedeputeerde Jaap Bond (landbouw)voorzitter is. ‘We zijn er trots op dat we onze kassen volledig duurzaam verwarmen’, vertelt Marcel Numan van NH Paprika. ‘De warmte is afkomstig van de bio-energiecentrale van HVC, die gestookt wordt op afvalhout dat bewoners en bedrijven inleveren bij afvalbrengstations. De warmte is daarmee 100 procent hernieuwbaar.’

Op dit moment is het energieverbruik in het Altongebied nog ruim 30 procent van het totale energieverbruik van de gemeente Heerhugowaard. Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt een glasvezelnetwerk aangelegd en wordt het gebied beter ontsloten voor vrachtverkeer. Bedrijven die nu nog gevestigd zijn buiten het Altongebied krijgen de mogelijkheid om naar dit gebied te verhuizen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!