Eerste Warmtenet Trendrapport verschenen

Het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport is bedoeld voor politici, beleidsmakers en marktpartijen die actief op zoek zijn naar de verduurzaming van bestaande en nieuwbouw, utiliteit en industrie.

Dit trendrapport maakt bekend dat Nederland meer dan 230 warmtenetten heeft, in nagenoeg alle 35 grootste gemeenten. Deze warmtenetten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten (bijna 5 procent van het aantal woningen) en leveren daarnaast warmte aan kantoren, winkels, industrie en glastuinbouw. De sector heeft op dit moment een omzet van meer dan 600 miljoen euro. De sector verwacht als gevolg van het klimaatbeleid en de uitfasering van aardgas een sterke groei. Het trendrapport laat zien dat de potentie duurzame warmte ruim voldoende is om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen middels warmtenetten. Naast biomassa en warmte-koudeopslag (WKO), zal met name de toepassing van geothermie zorgen voor een verduurzaming van de warmtevraag. Warmtenetten worden een integraal onderdeel van het energiesysteem, waarbij overtollige elektriciteit zal worden omgezet in warmte. De sector verwacht een groei van het aantal warmtenetten met name in stedelijk gebied, en verduurzaming van de bronnen van de warmtenetten.

Het trendrapport bevat verschillende visies op vragen als hoe de kosten voor de warmtenetten moeten worden gesocialiseerd om zo een gelijk speelveld te creëren, en of het warmtenet open moet zijn en wat daar dan precies mee bedoeld wordt.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!