Efficiënter maken elektromotoren scheelt uitstoot van 200 kolencentrales

UTRECHT – Het efficiënter maken van alle elektromotoren wereldwijd zou het stroomverbruik met ruim 1.350 terawattuur doen dalen, omgerekend 12 keer het stroomverbruik van Nederland.

Hierdoor zouden 200 nieuwe kolencentrales niet nodig zijn, zo berekent het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Van alle elektriciteit in de wereld wordt 45 procent gebruikt door elektromotoren en aangedreven pomp-, ventilatie- en compressorsystemen die vaak verouderd en energie-inefficiënt zijn, aldus het instituut.

“Dat zo’n groot deel van het mondiale elektriciteitsverbruik naar elektromotoren gaat, was voor ons ook een eyeopener. Er gaat 2,5 keer zoveel elektriciteit naar dit soort motoren en aangedreven systemen als naar verlichting”, stelt onderzoeker Jeffrey Sipma van beleidsstudies.

“Het besparingspotentieel is groot, kosteneffectief en in technische zin relatief eenvoudig te behalen.”  

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!